Det gamle Rådhus

Indvendig restaurering af Byrådssal i Aabenraa gamle Rådhus.

Restaureret Byrådssal.

Restaureret Byrådssal.

Byrådssal før restaurering

Byrådssal før restaurering

Restaureret hovedtrappe

Restaureret hovedtrappe

Gammel hovedtrappe

Hovedtrappe før restaurering