Projekter

Bolderslev Skole, tagrenovering

Tegnestuens arbejde har omfattet udarbejdelse af projektforslag for en samlet løsning af voldsomme rådskader og skimmelsvampeangreb i tagkonstruktionen på Bolderslev Skole, der er udarbejdet 2 forslag til bygherrens vurdering og...

Vis projekt

Andelsboligforeningen Kromai

Tegnestuen har for andelsboligforeningen som Totalrådgiver stået for en større renovering af tag og facader på i alt 16 boliger og 2 carporte. Renoveringen omfattede nyt undertag, nye ovenlys og...

Vis projekt

Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa

Arkitekttegnestuen har fra værkets start været arkitekt på design- og udformning af hele værket, samt projekteret nye administrationsbygninger og renovering og ombygning af eksisterende bygninger.


Sønderjyllands Revision, Aabenraa

Facaderenovering for Sønderjyllands Revision i 2014. Nyt indgangsparti for Sønderjyllands Revision opført i 2002. Om- og tilbygning for Sønderjyllands Revision i 1985.    


Madevej kontor-butiksbyggeri

Opførelse af stort centerbyggeri 1988, blandet kontor og butiksbyggeri. Renovering af trapperum og indgange i 2006.


Ford, Aabenraa.

Ny udstillingshal for Jes P. Jensen, opført i 1996. Ombygning administration og hovedindgang 1991-1992.