Sønderjyllands Golfklub, Uge.Ny omklædnings- og servicebygning for Sønderjyllands Golfklub, opført i år 2000.Indgangsparti ved Sønderjyllands Golfklub.

Arkitekttegnestuen har deltaget i flere projekter i forbindelse med opførelse af nyt klubhus i 1988, om- og tilbygning i 1994 og 2000.