Andelsboligforeningen Kromai

Tegnestuen har for andelsboligforeningen som Totalrådgiver stået for en større renovering af tag og facader på i alt 16 boliger og 2 carporte. Renoveringen omfattede nyt undertag, nye ovenlys og nye tagsten, herudover er facadebeklædninger i træ udskiftet med vedligeholdelsesfri facadeplader i overfladebehandlede fiberplader og murværksfacader er eftergået med nye fuger og efterfølgende afrensning og behandling med Sylan, så facaderne fremstår nye og modstandsdygtige over for fugt.

Bebyggelsens udearealer er totalrenoveret med nye belægninger, plantekummer og beplantninger.