Stubbæk Skole – SFO Stuffi Fritidshjem

Stubbæk Skole – SFO
Stuffi Fritidshjem

For Aabenraa Kommune har Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS udarbejdet forslag og detailprojekt for en større om- og tilbygning af eksisterende Fritidshjem til ny SFO ved Stubbæk Skole.

Opgaven har omfattet nødvendige udvidelser af indgangs- og garderobeforhold samt udvidelse af lærings­mil­jø­et i institutionen. Der er lagt stor vægt på at de nyopførte tilbygninger harmonisk falder i et med de eksisterende bygninger.

Opgaven er løst i et snævert samarbejde med Fritidshjemmet Stuffi, De danske Børneinstitutioner og Aabenraa Kommune.

Arkitekttegnestuen har løst opgaven i totalrådgivning med udbud i fagentrepriser, projekterings- og bygge­le­del­se samt styring af økonomi.