SFO Fritidshjemmet Regnbuen, Løjt Skole.

Løjt Skole,
SFO Fritidshjemmet Regnbuen:
For Aabenraa Kommune har Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS udarbejdet forslag og detailprojekt for en større om- og tilbygning af eksisterende Fritidshjem til ny SFO ved Løjt Skole.

Opgavens hovedide har været at samle institutionens 3 adskilte bygninger til et samlet anlæg, herunder at give institutionen et mere moderne læringsmiljø og ”ansigt” udadtil. Opgaven har omfattet såvel bygninger som udearealer, parkeringspladser, ankomstområder og legepladser. Opgaven er løst i et snævert samarbejde med Fritidshjemmet Regnbuen, De danske Børneinstitutioner og Aabenraa Kommune.

Arkitekttegnestuen har løst opgaven i totalrådgivning med udbud i fagentrepriser, projekterings- og byggeledelse samt styring af økonomi.