Aabenraa Svømmehal – familiebad.

Tegnestuens arbejde har omfattet planlægning og skitsering af et moderne familiebad i samarbejde med Aabenraa Svømme og idrætscenter samt detailprojektering til udbud i fagentreprise, tilsyn i byggefasen frem til aflevering og ibrugtagning.

Der er i sammenhæng med det eksisterende svømmebad opført et moderne og tidssvarende familiebad, med legeområder til småbørn, spaområde samt varmtvandsbassin.

Der er foretaget en totalrenovering og nyindretning af omklædnings- og adgangsrum. Tilbygningen er opført i en moderne arkitektur, hvor der er taget store hensyn til Svømme- og Idrætscentrets oprindelige arkitektur.

Opgaven er løst i samarbejde med Oesten, rådgivende ingeniører og Teknologisk Institut.